Publikováno: 29. 8. 2017

Předběžné opatření soudu zastavilo dražbu akcií OSTROJ a.s.

Důvodem je pravděpodobně žaloba akcionáře, kterému společnost neumožnila vyměnit si akcie za nové o jmenovité hodnotě 600 Kč. Informaci zveřejnil na svých stránkách dražebník.

Společnost OSTROJ a.s. navrhla během 3 let druhou dražbu z důvodu prodlení akcionářů s výměnou akcií. Novinkou při těchto dvou výměnách akcií je to, že oproti všem dosavadním zvyklostem, společnost neumožnila v období od prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné do doby dražby výměnu těchto akcií. Společnost v tomto podpořil svým rozhodnutím i krajský soud v Ostravě svým nedávným rozhodnutím.

Ve druhé dražbě akcií, které se měla konat 29. 8. 2017, se však našel akcionář, který se rozhodl bránit a požádal soud o předběžné opatření.

Problematika (ne)výměny akcií v době od zneplatnění akcií do dražby hýbe odbornou veřejností. Dosud platila praxe, že se akcie vydávaly.