Publikováno: 22. 1. 2018

Dražba akcií EP Development RPR a.s. se opakuje. Vydražitel nezaplatil

Cena v dražbě 10x přesáhla cenu podle znaleckého posudku a tak nezaplacení ceny se tak trochu čekalo. Ke zmaření dražby došlo naposledy před deseti, vydražitele, který nezaplatil to bude stát peníze.

V dražbě akcií společnosti EP Development RPR a.s. dne 20. 12. 2017 bylo nejnižší podání na jednu akciii o jmenovité hodnotě 50 Kč určeno na 164 Kč, cena odhadnutá znalecký posudkem 321 Kč a cena dosažená vydražením byla 3 012 Kč. To, že se cena v dražbě dostala nad odhadní cenu je běžné a očekávané, avšak takový rozdíl mezi odhadem a cenou v dražbě jsme snad ještě ani nezaznamenali. A to vše se událo za pouhou hodinu.

Vydražitel však celkovou cenu 3 600 000 Kč nezaplatil, čímž zmařil dražbu a ponese následky. Kromě toho, že se nemůže zúčastnit opakované dražby, musí zaplatit náklady dražby a to včetně odměny dražebníka. Naposledy jsme zmaření dražby zaznamenali před deseti lety, kdy při dražbě akcií společnosti PALABA a.s. cena dosažená vydražením 3,5x přesáhla odhadní cenu.

Neuhrazení ceny dosažené vydražením se zřejmě čekalo, protože dražební vyhláška k opakované dražbě byla zveřejněna přesně 30 dnů po zmařené dražbě. Opakovaná dražba akcií EP Development RPR a.s. se bude konat 9. 2. 2017. O jejím výsledku budeme informovat.