Publikováno: 31. 8. 2017

Akcie Pradědského lesního závodu byly dnes ve dvou dražbách úspěšně prodány

Podíl v celkové výši 12,63% se prodal za 4 970 000 Kč. Cena skončila téměř na hodnotě odhadu provedeného znaleckým posudkem. 

Dražby prováděl elektronicky obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Celou firmu tak dražby ohodnotily na 39,4 mil. Kč.