Publikováno: 22. 5. 2020

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 24. 6. 2020

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. června 2020 v 10:30 hodin
v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti
KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13, PSČ 656 92
 

V příloze článku:

  • Pozvánka na valnou hromadu
  • Výroční zpráva společnosti za rok 2019 včetně zprávy představenstva a dozorčí rady, zprávy auditora, zprávy o propojených osobách
  • Navrhované znění Stanov
  • Plná moc

Ke stažení

CVZ_Pozvanka_na_VH_2020.pdf PDF 30.05.2020 101006 B
CVZ_Vyrocni_zprava_2019.pdf PDF 30.05.2020 3915919 B
CVZ-stanovy-2020.pdf PDF 30.05.2020 298700 B
CVZ_plna_moc.pdf PDF 30.05.2020 362255 B